Ademce Ne Demektir? - ademce.com

Ademce
 Yazılar  Duyurular  İletişim

Ademce Ne Demektir?

Sümer Yazısı Ademce sözcüğü, adem+ce biçiminde ikiye ayrılabilir. Bu iki bölümden ilki olan "adem", ad türünden bir sözcük; ikinci bölümü olan "+ce" ise Türkçenin çok işlek bir ekidir. Adem sözcüğüne +ce ekinin eklenmesi ile yeni bir anlamın, yeni bir kavramın ortaya çıktığı görülüyor. Ademce sözcüğünün anlaşılması için hem adem sözcüğünün hem de +ce ekinin biliniyor olması gerekir. Bunların ayrıntılarıyla ele alınması derinlemesine çalışmalara konu olabilecek genişliktedir. Bu yazıda böyle bir çalışma amaçlanmadığı için kısaca söz etmekle yetinilecektir.

Adem, İslam inancına göre bütün insanların ortak atasının adıdır. Adem Baba ilk insan olmak yanında ilk peygamber olma niteliğini de taşımaktadır. Hz. Ademin bu nitelikleri Müslüman, Hıristiyan, Yahudi kutsal kutsal kitaplarında açıklıkla belirtilmektedir. Adem sözcüğü ile anlatılan kavram, kutsal kitaplar öncesinde Mezopotamya mitolojisinde de bulunmaktadır. Sümer krallar listesinde ulusun ilk önderi olarak geçen Adapa, kutsal kitaplarda olduğu gibi: Yaratılan ilk insandır. Akadcadaki "adam" sözcüğü Türkçede olduğu gibi "erkek insan" anlamına gelmektedir.

Türkçede adem sözcüğünün bütün insanları anlatmak için de kullanılıyor olması, insanların ortak atası olması, dolayısıyla da bütün insanlara eşit uzaklıkta olması nedeniyledir. Adem, insan; ademoğlu, insanoğlu ikililerinde adem ile insan sözcüklerinin eşdeğer kullanımı görülmektedir. Nitekim Türkçedeki yetişkin erkek anlamına gelen adam sözcüğünün adem sözcüğüyle ilişkisi belirgindir. Yalnız adam değil, ata sözcüğünün de Adem Babanın adından geldiği düşünülebilir. Türkiye Türkçesinde daha çok ced anlamında kullandığımız ata sözcüğü, diğer Türk dillerinin çoğunda baba anlamı taşımaktadır. Kazakça Адам ата [Adam ata] deyimi Türkiye Türkçesindeki "Adem Baba" deyiminin birebir çevirisidir.

Ademce sözcüğündeki +ce eki, Türkçede çok sayıda sesdeşi olan eklerden biri olarak değerlendirilebilir. +ce ekinin eşitlik anlamı veren bir çekim eki olarak kullanımı çok yaygındır. Bu ekin ben+ce, sen+ce, cocuk+ça, insan+ca, arkadaş+ça,... örneklerinde "...e göre", "... gibi" anlamı verdiği görülüyor. Benzer bir yaklaşımla Ademce sözcüğü de "Adem'e göre", "Adem gibi" diye anlamlandırılabilir. +ce ekinin dil adları türetmek için bir yapım eki olarak kullanımı da eşitlik çekim eki olarak kullanımı gibi çok yaygındır. Bu ekin Türk+çe, Arap+ça, İngiliz+ce,... örneklerinde adının sonuna eklendiği ulusun dilini tanımlayan sözcükler türetmek için kullanıldığı görülüyor. Ademce sözcüğündeki +ce eki, dil adları türeten yapım eki olarak değerledirilirse: Adem Babanın konuştuğu dilin adı demek olur. Ademce sözcüğünün bu iki anlamının da bilinirliği yüksek, kullanımı ise çok yaygındır.

ademce.com alanının adı olan ademce sözcüğünü,
hem "Adem Babamızın dili"
hem "insanlığın dili"
hem "insanca"
hem "adam gibi"
hem de "Adem Babamız gibi"
diye anlamlandırıyoruz.

Atalar ne güzel söylemiş: "Hatasız kul olmaz". Ademce yanlışlarımızdan Ademce geri dönmeyi erdem bileceğiz. Adem Babamızın yanlış yaptığını anlayınca tövbe edip yanlışından geri dönmesini bildiği gibi. İblis ile Adem'i ayıran ince çizgi, böbürlenip yanlışında diretmek ile alçak gönüllülükle yanlışını görmek, yanlışından dönebilmek olsa gerek.

Adem Yavuz
18 Ekim 2013
13 Kasım 2012

İlgili Sayfalar
Ademce Yayında
Hz. Ademin Dili

Kaynak
Adem - Vikipedi
Bakara Suresi - Diyanet
Adapa - Vikipedi
Адам ата - Уикипедия


Yukarı^
Ana Sayfaİletişim | © 2021 ademce.com